Kế hoạch họp hội đồng tháng 12 năm học 2017-2018

Thứ tư - 06/12/2017 09:29
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG MN TUỔI THƠ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:   /KH-MNTT              Định An, ngày 28 tháng 11 năm 2017
                                        KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 12
    Căn cứ vào kế hoạch số 05/KH-MNTT ngày 20 tháng 9 năm  2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;                   
    Căn cứ vào tình hình thực tế rút kinh nghiệm hội đồng tháng 11/2017 của đơn vị;
    Nay Trường Mầm non Tuổi Thơ lập kế hoạch hoạt động tháng 12/2017 như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
    Để thực hiện tốt công tác tháng 12 đạt hiệu quả, nhằm xây dựng hệ thống hoạt động nhà trường một cách đồng bộ theo mục tiêu và chỉ đạo của ngành cấp trên.
    Đánh giá những mặt tốt và những mặt tồn tại nhằm đề ra phương hướng khắc phục một cách hiệu quả.
B. NỘI DUNG:
 1. Triển khai công văn chỉ đạo của cấp trên.
 2. Đánh giá hoạt động tháng 11/2017.
 3. Kế hoạch tháng 12/2017.
 4. Ý kiến thảo luận của tập thể.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    I.Triển  khai công văn chỉ đạo của cấp trên:
    Công văn số 27/KH-PGDĐT, ngày 18 tháng 10 năm 2017 kế hoạch hội thi viết báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
    Công văn số 34/TB-CAH-AN, ngày 23 tháng 10 năm 2017. Thông báo về việc xét công nhận Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự” và xét, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017;
    Công văn số 92/QĐ-PGDĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2017. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi làm báo tường Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018;
    Công văn số 93/QĐ-PGDĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Quyết định về việc ban hành thể lệ Chấm Hội thi làm báo tường Ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018;
     Công văn số 195/PGDĐT, ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc báo cáo 32% các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2017 trở về trước;
     Công văn số 47/TM-UBND, ngày 8 tháng 11 năm 2017 Thư mời nhằm ôn lại truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”, “ Uống nước nhớ nguồn” Của Dân Tộc Việt Nam;
     Công văn số 1406/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Quyết định về việc khen thưởng chiến sỉ thi đua cơ sở năm học 2016-2017;
     Công văn số 1407/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Quyết định về việc khen thưởng Lao đông tiên tiến huyện khen năm học 2016-2017;
     Công văn số 1408/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Quyết định về việc khen thưởng công nhận LĐTT năm học 2016-2017;
     Công văn số 198/BCĐ-PCGD, ngày 07 tháng 11 năm 2017 về việc tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn CMC-PCGD các cấp năm 2017;
     Công văn số 07/HD-PGDĐT, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam( 20/11/1982-20/11/2017);
     Công văn số 127/TB-TTYT, ngày 07 tháng 11 năm 2017 Thông báo kiểm tra chuyên ngành An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căn tin trường học năm 2017;
     Công văn số 33/TB-PGDĐT, ngày 13 tháng 11 năm 2017 Thông báo triệu tập Hội nghị giao ban Hiệu trưởng;
     Công văn số 3179/QĐ-UBND. Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Quyết định về việc công nhận danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”và “ Chiến sỉ thi đua cấp tỉnh” cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năn học 2016-2017;
     Công văn số 3180/QĐ-UBND. Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhận thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Dầu Tiếng năm học 2016-2017;
     Công văn số 105/QĐ-PGDĐT, ngày 20 tháng 11 năm 2017 Quyết định về việc tặng giấy khen và tiền thưởng hội thi làm báo tường chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2017);
   II  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11                                                     
1.Công tác tổ chức
- Đã thực hiện phúc tra đơn vị văn hóa kết quả 99/100 điểm đơn vị đạt đơn vị văn hóa năm 2017
- Tổ chức tuyên truyền tìm hiểu pháp luật và hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017
- Đăng ký lương quý 4, báo cáo điều chỉnh NSNN 3 tháng cuối năm về phòng giáo dục.
- Thực hiện báo cáo gửi PGD đúng quy định.
- Tham gia hội thi viết báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
- Tổ chức tọa đàm thành công lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam
- Thực hiện đã thực hiện đăng bài trên website theo các hoạt động lễ hội và sự kiện trong năm học đầy đủ
- Thực hiện phần mềm kiểm định và phầm mềm quản lý tài sản năm học 2017.
- Thực hiện tốt nề nếp giờ giấc theo nội quy, quy chế nhà trường nghỉ làm có đưa đơn và nghĩ phép có lý do chính đáng.
- Thực hiện xét thi đua đợt 1.
    2/ Công tác chuyên môn
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn với nội dung:
+ Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho GV tham gia thi GVG cấp cơ sở năm học 2017 – 2018
+ Củng cố phương pháp hoạt động GDAN
+ Tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn cho trẻ.
- Tỉ lệ chuyên cần, bé ngoan:
+ Nhóm trẻ: 96,1%
      + Mẫu giáo:  Bình quân TLCC đạt 93,85% ;  bình quân TLBN đạt 93,08%.       Trong đó trẻ 5 tuổi: TLCC đạt 95,03% ; TLBN đạt 97,22%.
- Theo dõi sức khỏe của trẻ:
+ Nhóm: 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 10%, 1 thừa cân chiếm tỉ lệ 5%. Giảm 1 SDD vừa so với tháng trước.
+ Mầm: 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 8,33%; 1 thừa cân chiếm tỉ lệ 4,16%; 1 béo phì chiếm tỉ lệ 4,16%. Giảm 2 SDD vừa so với tháng trước.
+ Chồi: 1 SDD vừa chiếm tỉ lệ 3,13%, 1 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 3,13%; 3 thừa cân chiếm tỉ lệ 9,38%, 1 béo phì chiếm tỉ lệ 3,13%.
+ Lá: 2 SDD vừa chiếm tỉ lệ 4,45%, 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 4,45%; 4 thừa cân chiếm tỉ lệ 8,88%; 4 béo phì chiếm tỉ lệ 8,88%.
- Thực hiện thao giảng 7 tiết, dự giờ 14 tiết cho BGH, đồng nghiệp dự.
- Bố trí, sắp xếp lại các góc, kệ. Sắp xếp đồ chơi của cô và trẻ gọn gàng, khoa học.
- Tiếp tục học BDTX năm học 2017 – 2018 theo quy định. Đang học bài 2 của phần 2: Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ năm học, yêu cầu giáo dục địa phương. Bài “Kỹ năng quan sát trẻ mầm non” (15 tiết)
- Đã thực hiện công tác tuyên truyền, phát thanh vào mỗi buổi sáng từ 6h30-7h.
- Theo dõi thực đơn và dưỡng chất tuần hàng tuần để đảm bảo lên đầy đủ dưỡng chất và góp phần làm phong phú món ăn cho trẻ.
- Công tác kiểm tra:
+ Thực hiện kiểm tra bếp ăn: thực hiện kiểm tra hằng ngày, kiểm tra 15 lần bao gồm công tác vệ sinh, lưu mẫu thức ăn, quy trình nấu ăn, cách sơ chế, chế biến thức ăn. Qua kiểm tra đánh giá: thực hiện tốt quy trình sơ chế và chế biến thức ăn theo quy định bếp 1 chiều. Đảm bảo công tác lưu mẫu đúng quy định. Tuy nhiên công tác dự giờ ăn các lớp cần luân phiên nhau dự các buổi khác. Hầu như đều dự ở buổi trưa.
 1. Công tác kiểm tra nội bộ:
 Kiểm tra thường xuyên:
 Kiểm tra đột xuất được 5 lần, kiểm tra công tác vệ sinh lớp học vệ sinh bếp ăn, được 12 lần, kiểm tra lịch sinh hoạt và nề nếp giờ giấc được 17 lần.
- Qua kiểm tra đánh giá: các lớp vệ sinh tường đối sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng của cô chưa gọn gàng (lớp chồi); Cập nhật bảng tuyên truyền kịp thời nhưng tính thẩm mỹ chưa cao; Đồ dùng đồ chơi dạng mở còn hạn chế. Cần tận dụng các nguyên vật liệu phế phẩm làm ĐDĐC cho trẻ. Thực hiện theo lịch sinh hoạt.
Kiểm tra theo kế hoạch:
Công tác chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của PHT, Tổ chuyên môn
Đánh giá: Có đầy đủ kế hoạch và hồ sơ sổ sách tuy nhiên nội dung kế hoạch cần cụ thể và xây dựng biện pháp cho từng nội dung rõ ràng hơn, lưu và sắp xếp hồ sơ chưa khoa học
Kiểm tra hồ sơ tài sản nhà trường và các bộ phận
Đánh giá: Có hồ sơ sổ sách đầy đủ tuy nhiên kế toán tổng hợp và nhắc nhở các bộ phận và nhóm lớp ko ghi những tài sản đã thanh lý vào tài sản nhóm lớp, biên bản thanh lý tài sản cần rõ ràng và cụ thể
 1. Công tác phối hợp: Công đoàn, Đoàn thanh niên
- Phối hợp cùng nhà trường hoàn thành xong bài báo tường chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam nộp vào ngày 10/11
- Tập dợt 1 tiết mục hát tam ca chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20/11 tổ chức họp mặt tại xã Định An.
- Tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
- Thực hiện tiết kiệm điện, nước, tắt quạt, đèn khi không sử dụng.
- Tổ chức học giáo dục pháp luật với nội dung: tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng lãng phí.
- Tham mưu với chính quyền chuyên môn giải quyết các chế độ chính sách kịp thời cho CB-GV-NV. Đã tạo điều kiện thuận lợi để 2 CĐV có con nhỏ (dưới 18 tháng) có thời gian chăm sóc con: sáng đi trể hơn 30 phút và buổi trưa được về cho con bú.
- Vận động CĐV sưu tầm hoa kiểng để trồng mới lại vườn hoa công đoàn, tham gia lao động vệ sinh tạo môi trường “Xanh- sạch - đẹp” trong đơn vị vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần.
- Vận động CĐV tham gia viết bài thi tìm hiểu Dầu Tiếng 42 năm hình thành và phát triển. Tổng số bài dự thi: 12 bài
- Vận động CĐV tham gia thi tìm hiểu pháp luật online.  
- Duy trì nề nếp họp công đoàn. Thực hiện tốt quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ du lịch, sinh nhật. Quỹ xoay vòng vốn còn 5 tháng tính đến tháng 11.
- Vận động CĐV thực hiện đúng nội quy, quy chế chuyên môn. Nhắc nhỡ công đoàn viên bố trí sắp xếp nhóm lớp phù hợp chủ đề, khoa học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Đôn đốc, nhắc nhỡ CĐV thực hiện làm thêm đồ dùng đồ chơi và vệ sinh đồ chơi, vệ sinh nhóm lớp.
 1. Công tác kế toán, thủ quỹ.
Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định có chứng từ hóa đơn đầy đủ.
Đã thực hiện đăng ký quý 4 gửi về phòng, thực hiện tính TGTB cho CBGV tháng 10 gửi về PGD.
Đã thực hiện chuyển lương qua thẻ ATM cho CBGVNV theo quy định.
Kiểm tra tài chính bán trú: Thực hiện thu chi có đầy đủ chứng từ hóa đơn, công khai tài chính kịp thời hằng ngày.
6. Công tác văn thư
- Lưu công văn đi đế kịp thời sắp xếp khoa học cùng HT thực hiện các báo cáo theo quy định.
7. Y Tế.
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh MT trong ngoài lớp, lớp an toàn, kiểm tra công tác kiểm thực ba bước.
8. Cấp dưỡng
- Thực hiện nấu ăn theo quy định, thực hiện bếp 1 chiều.
- Lưu mẫu thức ăn theo quy định, vệ sinh sạch sẽ.
9. Bảo vệ
- Đảm bảo an toàn về trẻ và tài sản nhà trường tuy nhiên thời gian trực chưa đảm bảo 24/24.
10. Nhân viên phục vụ
- Trà nước chu đáo, thực hiện công việc khác khi cấp trên phân công.
    III. CÔNG TÁC THÁNG 12/2017
1.Công tác tổ chức
- Tiếp tục thực hiện các thỉnh thị báo cáo theo quy định.
- Chỉ đạo chuyên môn hướng dẫn các nhóm lớp rà soát lấy trẻ làm trung tâm đợt 1, cân đo sức khỏe đợt 2 cho trẻ.
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên: Cô Trần Thị Trang lớp chồi.
- Tiếp tục phần mềm tự đánh giá chất lượng trường MN.
- Chỉ đạo việc thực hiện phần mềm Wedsite đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện BDTX theo quy định.
- Thực hiện dự giờ và hướng dẫn giáo viên hết tập sự.
- Tập dợt văn nghệ chuẩn bị cho lễ hội mừng xuân.
2. Công tác chuyên môn
- Thực hiện BDCM, BDTX theo quy định.
- Thực hiện thao giảng, dự giờ theo quy định.
- Thực hiện hướng dẫn giáo viên hết tập sự theo sự phân công.
- Hướng dẫn giáo viên đánh giá trẻ đợt 1 tổng hợp kết quả báo về Hiệu trưởng trước ngày 20/12.
- Cùng HT kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
- Giám sát và tổng hợp kết quả cân đo trẻ đợt 2 làm bảng so sánh 2 đợt ký duyệt và tuyên truyền lên bảng tuyên truyền lớp, nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra công tác tuyên truyền phát thanh ở nhóm lớp vào buổi sáng.
- Tăng cường công tác dự giờ và kiểm tra chuyên môn đột xuất.
3. Công tác phối hợp
* Công đoàn, ĐTN.
- Cùng nhà trường tạo MT “ Xanh – Sạch – Đẹp ” vào chiều thứ 5 hằng tuần.
- CĐ - ĐTN cùng nhà trường tìm địa điểm luyện tập bóng chuyền vào chiều thứ 6 hằng tuần.
- Đoàn TN tham gia lớp tập huấn cán bộ đoàn do huyện đoàn tổ chức.
- ĐTN chuẩn bị HSSS văn kiện chuẩn bị cho đại hội chi đoàn.
4.Công tác kiểm tra.
- Kiểm tra toàn diện cô Trần Thị Trang lớp chồi.
- Kiểm tra HSSS của nhóm lớp - trẻ: ngày 21/12 kiểm tra.
- Kiểm tra nề nếp giờ giấc lịch sinh hoạt của các nhóm lớp, nhà bếp.
- Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ đột xuất.
- Kiểm tra tài chính nhà trường ngày 22/12.
5. Cấp dưỡng.
- Xây dựng thực đơn trên Nutrikiss trước 1 tuần đưa PHT duyệt trước khi gửi cho nhà cung cấp, tránh thực đơn lập lại tăng cường rau xanh cho trẻ.
- Tăng cường dự giờ ăn.
6. Công tác kế toán.
- Phối hợp với PHT thực hiện thêm giờ thêm buổi tháng 11 cho CBGV.
- Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, hoàn chỉnh HSSS tài sản nhà trường và phần mềm quản lý thiết bị tài sản.
7.Công tác y tế.
- Tuyên truyền phòng bệnh theo kế hoạch
- Thực hiện các kế hoạch và HSSS y tế đầy đủ.
8. Bảo vệ.
- Trực cơ quan 24/24 trực mở cửa cổng.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của nhà trường.
9. Công tác NVPV.
- Thực hiện tốt công tác của mình
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường.
IV. Ý Kiến tập thể.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 12 của đơn vị.
 
              
 Nơi nhận :   
                   PGDĐT Huyện DT                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                    
VP : Xã Định An
                     Lưu:VT  
                                                                         
          

                                                                                                                    Lê Thị Ánh Hồng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại

 • Trường Mầm non Tuổi Thơ
  0274.246.6600
 • Phòng hiệu trưởng
  0274.625.7700

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập2
 • Hôm nay79
 • Tháng hiện tại79
 • Tổng lượt truy cập150,763
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây