Kế hoạch y tế năm học 2019-2020

Thứ tư - 15/01/2020 15:28
     PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MN TUỔI THƠ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           Số:     /KH - MNTT                    Định An, ngày    tháng    năm 2019
                                                                                                                             
KẾ HOẠCH
Công tác Y tế trường học năm học 2019 -2020

       Căn cứ vào công văn số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm2016 của Bộ Y Tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016 -2017.
       Căn cứ thông tư số 22/2013-TTLT-BGD và ĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ giáo Dục và Đào tạo, Bộ Y Tế về quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo
dục mầm non.
        Căn cứ vào công văn số 165/PGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2019-2020;
        Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường nay trường Mầm Non Tuổi Thơ xây dựng kế hoạch công tác Y tế năm học 2019 -2020 như sau:
I. Nhiệm vụ chung:
1. Đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế trong trường học.
2. Tăng cường phòng chống  dịch bệnh và phòng tránh các tai nạn thương tích trong trường học
3. Xây dựng môi trường “Xanh - Sạch -  Đẹp ” phòng chống tai nạn, dịch bệnh cho trẻ.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1.Nhân viên y tế lập kế hoạch hoạt động năm, tháng cụ thể, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động. Hồ sơ sổ sách phải thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và cập nhật kịp thời.
2. Đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập, vui chơi ở trường. Có đủ nước uống, nước sinh hoạt và công trình vệ sinh.
3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để giữ gìn sức khỏe phòng, chống các bệnh: sốt xuất huyết, bệnh cúm, tai – mũi – miệng ,…..
4. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, các dịch bệnh, thủy đậu, bạch hầu, Rubela… để xây dựng trường học "Xanh –sạch –Đẹp&An- Toàn”.
5. Y tế nhà trường tham mưu với Ban Giám Hiệu, phối hợp với ngành y tế tại địa phương để thực hiện tốt việc phòng chống các dịch bệnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ.
III. Biện pháp thực hiện:
1. Triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học. Quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh thường xuyên qua các hoạt động hàng ngày và qua hồ sơ sức khỏe.
2. Trang bị đầy đủ trang thiết bị và thuốc y tế : Hồ sơ sổ sách  y tế, tủ thuốc, dụng cụ và các loại thuốc y tế sơ cứu kịp thời.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.
4. Tổ chức giáo dục truyền thông, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để có nhận thức đúng đắn và chủ động tham gia thực hiện phòng chống các bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non như : bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bênh bạch hầu, bệnh đau mắt hột…
5. Thường xuyên vệ sinh sân trường, lớp học, hệ thống cống rãnh thoát nước; trồng và chăm sóc cây xanh để đảm bảo cho môi trường luôn "Xanh – Sạch – Đẹp”.
6. Y tế trường học phối hợp với giáo viên theo dõi sức khỏe trẻ qua cân đo theo định kỳ để phối hợp với nhà trường có biện pháp chăm sóc sức khỏe cho những trẻ béo phì và bị suy dinh dưỡng.
7. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường và tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường như: vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước…
IV. Dự trù kinh phí mua sắm và trang bị dụng vụ y tế trong năm học
 
STT Tên thuốc và trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng dự trù Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Hapacol 150 Hộp 1 50.000 50.000  
2 Hapacol 250 Hộp 1 50.000 50.000  
3 Natriclorít Lọ 5 4.000 20.000  
4 Men tiêu hóa Hộp 1 40.000 40.000  
5 Dầu gió trường sơn Chai 5 5.000 25.000  
6 Gang tay Hộp Hộp 1 80.000 80.000  
7 Gạc gói gói 5 3.000 15.000  
8 Bông gói gói 5 3.000 15.000  
9 Cồn Chai 5 3.000 15.000  
10 Povidin Chai 5 3.000 15.000  
11 Băng kéo cá nhân Hộp 1 50.000 50.000  
12 Kéo thẳng Cái 1 22.000 22.000  
13 Kéo cong Cái 1 22.000 22.000  
14 Hộp đựng gòn Hộp 1 45.000 45.000  
15 Hộp y tế Hộp 1 39.000 39.000  
16 Omron hem Cái 1 800.000 800.000  
17 Băng khuỷu tay Cái 1 281.000 281.000  
18 Băng gối Neo Cái 1 167.000 167.000  
Tổng tiền   1.751.000  
V. Tổ chức thực hiện:
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM
Năm học 2019 -2020
 
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2019 - Kiểm tra vệ sinh môi trường, nhóm lớp
- Lên kế hoạch trang bị dụng cụ, tủ thuốc y tế nhóm lớp, nhà trường.
- Phối hợp với GV cân đo trẻ đầu năm.
 
09/2019 - Xây dựng kế hoạch công tác y tế trong năm học, công tác tuyên truyền phòng  bệnh cho trẻ.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cân, đo trẻ lần 1.
- Kiểm tra vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Kiểm tra các dụng cụ về y tế để bổ sung.
- Kiểm tra công tác kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Lên kế hoạch phối hợp với trạm Y Tế xã kiểm tra sức khỏe đầu năm cho trẻ.
10/2019 - Kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến thức ăn và lưu mẫu thức ăn hằng ngày đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Xây dựng kế hoạch công tác y tế tháng, công tác phòng bệnh cho trẻ.
- Phối hợp Giáo viên chủ nhiệm để giáo dục trẻ về giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh  môi trường.
- Kiểm tra vệ sinh ngoài trời, vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh nhà bếp.
11/2019 - Xây dựng kế hoạch công tác y tế tháng.
- Kiểm tra thực phẩm đầu vào và lưu mẫu thức ăn hàng ngày
- Phối hợp với bộ phận bán trú  để  kiểm tra toàn diện vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe trẻ.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phòng chống các dịch bệnh xảy ra.
12/2019
- Tiếp tục phòng, chống các bệnh mùa đông và các dịch bệnh khác
- Phối hợp với giáoviên chủ nhiệm cân trẻ lần 2, so sánh lần 1 để có biện pháp chăm sóc sức khỏe  cho trẻ
- Báo cáo công tác y tế trong học kỳ I.
01/2020 - Xây dựng kế hoạch công tác y tế tháng và công tác tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ.
- Kiểm tra thực phầm sau khi ăn và lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Phối hợp với trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe cuối năm cho trẻ.
- Kiểm tra vệ sinh của trẻ , Vệ sinh  "Xanh – Sạch – Đẹp & An toàn”
02/2020 - Vệ sinh trường, lớp và phòng y tế chuẩn bị nghỉ tết.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, đồ dùng của trẻ  sau nghỉ Tết.
- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Kiểm kê các đồ dùng y tế để đề xuất bổ sung.
- Giám sát công tác chế biến thức ăn của cấp dưỡng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau nghỉ tết.
03/2020 - Đề xuất trang bị bổ sung thêm dụng cụ y tế và các loại
thuốc thông thường để sơ cứu kịp thời cho trẻ.
- Kiểm tra vệ sinh và công tác lưu mẫu thức ăn hàng ngày
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cân trẻ lần 3 so sánh lần 2 để có biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời.
- Kiểm tra vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh ngoài trời.
04/2020 - Lập kế hoạch y tế tháng và tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ.
- Tiếp tục kiểm tra môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp & An Toàn”.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền các dịch bệnh và cách chăm sóc sức khỏe trẻ trong mùa hè
- Kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến và công tác lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
05/2020 - Kiểm tra lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Báo cáo công tác y tế cuói năm học:  2019 -2020
- Tổng Vệ sinh toàn trường chuẩn bị Tổng kết năm học
- Kiểm kê toàn bộ đồ dùng y tế cuối năm học.
                       Trên đây là kế hoạch công tác y tế năm học 2019-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         C.B.Y Tế                                                        P. Hiệu trưởng                       
                          
  Nguyễn Thị Trang                                             Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Nơi nhận:                                                                                              
- Trạm Y tế xã
- Lưu: HSYT                                                                               
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

 • Trường Mầm non Tuổi Thơ
  0274.246.6600
 • Phòng hiệu trưởng
  0274.625.7700

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập2
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm1
 • Hôm nay384
 • Tháng hiện tại9,645
 • Tổng lượt truy cập138,404
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây