Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3 và phương hướng hoạt động tháng 4/2018

Thứ sáu - 13/04/2018 09:10
 PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MN TUỔI THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:    /BC-MNTT            Định An, ngày 23 tháng 03 năm 2018
                                                                       BÁO CÁO
                                                 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03
                                     VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
                                                              NĂM HỌC: 2017-2018

 
   
Căn cứ Công văn số 166/CV-PGDĐT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chế độ báo cáo tháng;
Căn cứ vào tình hình thực tế nay trường Mầm non Tuổi Thơ báo cáo tình hình hoạt động tháng 3 và phương hướng hoạt động tháng 4/2018 cụ thể như sau: 

 
 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03
 1. Công tác tổ chức:
- Tham gia hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.
- Phối hợp tốt với đơn vị mầm non Định An và cán bộ chuyên trách phổ cập chống mù chữ cập nhật số liệu và báo cáo kịp thời.
- Xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của SK để phục vụ công tác khen thưởng cấp cơ sở, gửi SKKN chấm xét cấp huyện.
- Hoàn thành hồ sơ xét hết tập sự cho 3 giáo viên kết quả 3/3 giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.
- Xét cho 1 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.
- Xây dựng kế hoạch duyệt biên chế năm học 2018-2019 với tổng biên chế cho đơn vị 18 biên chế cán bộ giáo viên nhân viên và 130 trẻ/ 4 nhóm lớp.
- Tham gia chấm thi hội thi hát dân ca trò chơi dân gian mầm non cấp huyện.
- Thực hiện báo cáo định kỳ về PGD đúng thời gian quy định.

 
 1. Công tác chuyên môn:
- Thc hin theo n nếp gi gic ca lch sinh hot, lch v sinh.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách của cô và trẻ đầy đủ để tiếp đón đoàn kiểm tra PGD trong tháng.
- Chú ý rèn kỹ năng, nề nếp, thói quen tốt cho trẻ
- Tăng cường công tác làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lại các mảng tường như đã góp ý.

- Tiếp tục BDCM theo lịch.
- Xây dựng môi trường lớp học an toàn, bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Ch đo các lp t chc cân, đo quý III cho tr 
- Đm bo công tác chăm sóc giáo dc tr các đ tui.
- Nhắc nhở giáo viên tuyệt đối không làm việc riêng trong giờ lên lớp.
- Tiếp tục thực hiện chương trình chăm sóc – nuôi dưỡng – gíao dục trẻ theo qui định.
- Các lớp vận động phụ huynh hỗ trợ các nguyên, vật liệu, tạo môi trường trong & ngoài nhóm lớp làm nổi bật chủ đề,thực trong hoạt động của trẻ.
- Đã ổn định nề nếp sau tết, trẻ đi học đều đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn với nội dung:
 + Củng cố phương pháp hoạt động LQVT, hướng dẫn lựa chọn dụng cụ  chứa đựng và chế biến thực phẩm an toàn không bị hao hụt chất dinh dưỡng
- Tỉ lệ chuyên cần, bé ngoan:
 + Nhóm trẻ: 90,55%
+ Bình quân TLCC đạt 93,77% ;  bình quân TLBN đạt 95,34%. Trong đó trẻ 5 tuổi: TLCC đạt 96,88% ; TLBN đạt 96,66%.
- Theo dõi sức khỏe của trẻ:
+ Nhóm: không tăng không giảm so với tháng trước
+ Mầm: không tăng không giảm so với tháng trước
+ Chồi: giảm 1 thừa cân so với tháng trước
+ Lá: không tăng không giảm so với tháng trước
=> Các lớp cần có biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ.
 - Hoàn thành hồ sơ BDTX thực hiện chấm điểm và tổng hợp kết quả
 - Thực hiện công tác tuyên truyền, phát thanh vào mỗi buổi sáng từ 6h30-7h
3. Công tác tài chính: Tháng 2/2018

 
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN NGƯỜI NHẬN  
  NGÂN SÁCH 1.142.523.763    
  Nguồn 13 97.221.596    
  Lương, phụ cấp tháng  1,2 80.548.649 CB, GV, NV Trường  
  Cước phí điện thoại tháng 1 257.347 Trung tâm kinh doanh VNPT Dầu Tiếng  
   Nạp mực , thiết bị tin học 4.812.000    Nguyễn Văn Huấn  
   Vật tư văn phòng, văn phòng phẩm  11.500.000  Nhà sách Dũng phương  
  Nước sạch tháng 1 103.600   Trung tân kt-đt thủy lợi và nước sạch  
  TỒN 1.045.302.167    
  NGÂN SÁCH  800.265.985    
  Nguồn 12 77.958.018
 
   
  Lương kt,yt các khoản  trợ cấp 77.958.018
 
CB, GV, NV Trường  
         
  TỒN 722.307.967    
  NS CCTL 80236.208    
  CẢI CÁCH TL 5.991.220      
  Lương, phụ cấp tháng 1,2 5.991.220   CB, GV, NV Trường  
  TỒN 74.244.988
 
   
         
  Thu Tổng Tiền Chi  
Số tiền chi Nội dung chi
         
  Tiền ăn 25.520.000 25.520.715
 
Thực phẩm, sữa
  Vệ sinh phí 2.900.000 2.998.850 Ga, nước uống,
  Hỗ trợ ăn sáng 1.160.000 1.100.000 Chi theo gợi ý của PGD
 
4. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Thực hiện kiểm tra bếp ăn:
Kiểm tra được 10 lần bao gồm công tác vệ sinh, lưu mẫu thức ăn, quy trình nấu ăn, cách sơ chế, chế biến thức ăn.
Qua kiểm tra đánh giá: nấu ăn hợp vệ sinh ATTP, nấu ăn theo bếp 1 chiều. Tuy nhiên thức ăn nấu chín cần được đậy nắp cẩn thận. Thực hiện tốt quy trình sơ chế và chế biến thức ăn theo quy định bếp 1 chiều. Đảm bảo công tác lưu mẫu đúng quy định. Công tác tính Nutriskid thực hiện tương đối tốt cần phát huy hơn nữa.
- Kiểm tra tổ tự quản:
+ Thực đơn xây dựng còn trùng lặp giữa các món ăn, tỷ lệ cân đối các chất chưa đảm bảo.
+ Hồ sơ sổ sách kiểm thực 3 bước cần cập nhật đầy đủ, đúng thời gian và có ký nhận rõ ràng của các bộ phận.
+ Tiếp phẩm: công tác tiếp phẩm cần thực hiện nghiêm túc và theo sự chỉ đạo.
Kiểm tra đột xuất lịch sinh hoạt các lớp: 7 lần
- Đánh giá như sau:
+ Chưa có sự chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động hằng ngày trong đồ dùng dạy học của cô và trẻ
+ Hoạt động ngoài trời thực hiện còn sơ xài. Chuẩn bị đồ chơi cho trẻ chơi tự do ngoài trời chưa tốt. Cần phân khu vực cho trẻ vui chơi. Kết hợp động và tĩnh
+ Các bảng kết quả thí nghiệm cần điều chỉnh lại cho chắc chắn, phù hợp với đề tài đã phân công
+ Giáo viên chưa chú trọng đến việc rèn nề nếp, thói quen tốt cho trẻ.
Kiểm tra vệ sinh trong ngoài nhóm lớp: 15 lần
- Công tác vệ sinh chưa thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên cần chú ý:
+ Cần sắp xếp lại các chất tẩy rửa trong nhà vệ sinh cho gọn gàng.
+ Nhà vệ sinh chưa khô ráo, dép đi trong nhà vệ sinh của trẻ còn bừa bộn dưới sàn.
- Công tác chuyên môn của tổ cần xem lại và chấn chỉnh. Thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Lưu ý vào công tác ký duyệt kế hoạch soạn giảng và công tác kiểm tra.
- Sổ nhóm lớp chấm còn bôi xóa nhiều, màu mực sử dụng chưa thống nhất.

 
 1. Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên
 * Công đoàn:
Tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh”, “Mi thy cô giáo là tm gương đo đc t hc và sáng to”.
Đã đăng ký học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018
Duy trì nề nếp họp công đoàn. Thực hiện tốt quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ du lịch, sinh nhật.
Tổ chức tọa đàm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa hai bà Trưng
Tham mưu với chính quyền chuyên môn giải quyết các chế độ chính sách kịp thời cho CB-GV-NV.
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ đoàn viên thực hiện nếp sống văn hóa mới; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt và làm việc, đảm bảo môi trường cơ quan đơn vị văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự cơ quan đơn vị.
      * Đoàn thanh niên:
Tổ chức giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đoàn viên về lí tưởng sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp Luật. Phối hợp với công đoàn lao động và xây dựng môi trường xanh sạch đẹp an toàn.

 
 1. Cơ sở vật chất:
Cải tạo sân chơi ngoài trời cho trẻ.
Trang bị thêm một số chậu hoa kiểng.
Sửa một số quạt máy cho các nhóm lớp

 
 1. Công tác lao động, vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng:
- Phối hợp cùng công đoàn và đoàn thanh niên  tham gia lao động vệ sinh tạo môi trường “An toàn-Xanh- sạch – đẹp” trong đơn vị, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng. Củng cố cải tạo vườn hoa công đoàn, vườn rau của bé.
 
 1. Công tác khác:
- Thực hiện tốt công tác được giao thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, quy chế chuyên môn.
9.Đánh giá chung:
Ưu điểm:
- Thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra, cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết nội bộ có trách nhiệm cao trong công tác
- Công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch và thỉnh thị báo cáo kịp thời
- Công tác chuyên môn thực hiện tương đối tốt. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ đạt theo chỉ tiêu đề ra
- Các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ
Hạn chế:
Công tác duy trì sĩ số trẻ sau tết giảm 2 trẻ so với đầu năm học.
Biện pháp:
Tới từng gia đình có trẻ nghỉ học động viên khuyến khích trẻ đi học tuy nhiên do gia đình bố mẹ không chung sống với nhau nên trẻ phải theo mẹ về quê.
Vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp.
10.Kiến nghị đề xuất:
Đề nghị bộ phận tiếp nhận hồ sơ sữa chữa tài sản sớm ký duyệt  đề nghị của đơn vị để công việc không chồng chéo.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành do Phòng giáo dục tổ chức kiểm tra
Hoàn thành hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên chấm xét gửi kết quả về PGD và nộp hồ sơ về cụm thẩm định kết quả.
Tăng cường chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác soạn giảng; công tác thực hiện nội dung chương trình; công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.
chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham gia phong trào hội thi “Thầy trò hát dân ca” do huyện dầu tiếng tổ chức.
Tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký gia đình văn hóa gia đình học tập, đơn vị văn hóa đơn vị học tập gửi UBND xã và PGD
Trên đây là báo cáo hoạt động công tác tháng 3/2018 và phương hướng hoạt động tháng 4/2018 của trường mầm non Tuổi Thơ.

             Nơi nhận :    
 - PGDĐT Huyện DT;                                                                HIỆU TRƯỞNG
 -Lưu:VT.                                                                           


                                                                        Lê Thị Ánh Hồng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại

 • Trường Mầm non Tuổi Thơ
  0274.246.6600
 • Phòng hiệu trưởng
  0274.625.7700

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay12
 • Tháng hiện tại10,230
 • Tổng lượt truy cập150,405
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây