Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 năm học 2017-2018

Thứ tư - 06/12/2017 09:10
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MN TUỔI THƠ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                Số: 06/BC-MNTT                     Định An, ngày 19 tháng 10  năm 2017
                                       BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG10
                                                          NĂM HỌC: 2017-2018
 
   
Căn cứ Công văn số 166/CV-PGDĐT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chế độ báo cáo tháng;
Căn cứ vào tình hình thực tế nay trường Mầm non Tuổi Thơ báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 cụ thể như sau: 
 1. Công tác tổ chức:
Đã tổ chức tốt tết trung thu cho trẻ vào ngày thứ 2 ngày 2/10/2017 (13/8 âm lịch) lúc 15h30 kết thúc 16h30.
Tổ chức hội nghị CBCC năm học 2017-2018 vào 7h30 thứ 6 ngày 6 tháng 10 hội nghị tổ chức thành công với sự nhất trí cao nghị quyết hội nghị từ cán bộ công chức viên chức tham dự hội nghị.
Đăng ký lương quý 4, báo cáo điều chỉnh NSNN 3 tháng cuối năm về phòng giáo dục.
Thực hiện báo cáo đầu năm học gửi PGD đúng quy định.
Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.
Xây dựng kế hoạch thi đua theo hướng dẫn mới, triển khai cho toàn thể CBGVNV đăng ký thi đua đầu năm.
Tiếp tục cử cán bộ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn SGD, PGD tổ chức
Tổ chức cho CB,NV tham gia lớp tập huấn PCCC
Hoàn thành hồ sơ xét gia đình học tập, đơn vị học tập gửi UBND xã phúc tra công nhận
Thực hiện HSSS chứng từ hóa đơn để đoàn giám sát của ban kinh tế xã hội HĐND xã 6 tháng cuối năm các khoản thu – chi quỹ hội PHHS, ngày 9/10 gửi báo cáo về UBND xã.
Lập danh sách lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý: cô Nguyễn Thị Huỳnh Lê, lớp bồi dưỡng thanh tra: cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, lớp bồi dưỡng dạy học sáng tạo và sử lý xung đột trong nhà trường: cô Lê Thị Ánh Hồng
Thông báo lịch khám sức khỏe chuyên khoa cho cán bộ giáo viên nhân viên biết để tuyên truyền phối hợp phụ huynh cho trẻ đi học đầy đủ khám sức khỏe vào chiều ngày 23/10/2017
Thực hiện đăng bài trên website theo các hoạt động lễ hội và sự kiện trong năm học đầy đủ.
Thực hiện phần mềm kiểm định và phầm mềm quản lý tài sản năm học 2017-2018 chưa theo tiến độ ( Nguyên nhân: Do đầu năm cv nhiều cán bộ quản lý thiếu so với quy định. Biện pháp phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý và nhân viên kế toán thực hiện. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, Đánh giá để công tác kịp tiến độ)
Thực hiện tốt nề nếp giờ giấc theo nội quy, quy chế nhà trường nghỉ làm có đưa đơn và nghĩ phép có lý do chính đáng.
 1. Công tác chuyên môn:
Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn với nội dung tháng: hướng dẫn cách chăm sóc vệ sinh răng miệng cho trẻ
Tỉ lệ chuyên cần, bé ngoan:
  + Nhóm trẻ: 86%
  + Mẫu giáo:  Bình quân TLCC đạt 90,84% ;  bình quân TLBN đạt 93,41%. Trong đó trẻ 5 tuổi: TLCC đạt 92,78% ; TLBN đạt 95,6%.
Theo dõi sức khỏe của trẻ:
 + Nhóm: 1 SDD vừa chiếm tỉ lệ 5%, 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 10%, 1 thừa cân chiếm tỉ lệ 5%.
 + Mầm: 2 SDD vừa chiếm tỉ lệ 8,33%; 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 8,33%; 1 thừa cân chiếm tỉ lệ 4,16%; 1 béo phì chiếm tỉ lệ 4,16%.
 + Chồi: 1 SDD vừa chiếm tỉ lệ 3,13%, 1 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 3,13%; 3 thừa cân chiếm tỉ lệ 9,38%, 1 béo phì chiếm tỉ lệ 3,13%.
 + Lá: 2 SDD vừa chiếm tỉ lệ 4,45%, 2 thấp còi độ 1 chiếm tỉ lệ 4,45%; 4 thừa cân chiếm tỉ lệ 8,88%; 4 béo phì chiếm tỉ lệ 8,88%.
Thực hiện thao giảng 7 tiết, dự giờ 14 tiết cho BGH, đồng nghiệp dự.
Nộp 14 món đồ dùng, đồ chơi dạng mở từ nguyên vật liệu phế phẩm.
Bố trí, sắp xếp lại các góc, kệ. Sắp xếp đồ chơi của cô và trẻ gọn gàng, khoa học.
Tiếp tục học BDTX năm học 2017 – 2018 theo quy định. Đã học được 3 bài của phần 1: Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ năm học. Đang học bài 1 phần 2: Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ năm học, yêu cầu giáo dục địa phương . Bài “Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ mầm non” (15 tiết)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ GV – CD chuẩn bị cho hội thi GV – CD giỏi cấp trường.
Hướng dẫn giáo viên thực hiện rà soát các tiêu chí trong xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đợt 1.
Thực hiện công tác chấm điểm trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích đợt 1 đạt kết quả: Tổng điểm: 95,88 điểm. Trong đó điểm hạn chế ở mục trường chưa có đủ diện tích theo quy định của Điều lệ trường MN; Thiết bị, đồ chơi ngoài trời còn hạn chế; Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ các thông tin quản lý trẻ và tổ chức hoạt động học cho trẻ chưa đạt hiệu quả vì trang thiết bị còn hạn chế.
Đã thực hiện công tác tuyên truyền, phát thanh vào mỗi buổi sáng từ 6h30-7h.
Theo dõi thực đơn và dưỡng chất tuần hàng tuần để đảm bảo lên đầy đủ dưỡng chất và góp phần làm phong phú món ăn cho trẻ.
 1. Công tác tài chính: Tháng 9/2017
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN NGƯỜI NHẬN
  NGÂN SÁCH    
  Nguồn 13 76,025,075.00    
  Lương, phụ cấp tháng 9 30,249,800 CB, GV, NV Trường
  BHXH, BHYT,BHYT 24,950,696   BHXH Huyện Dầu Tiếng
  2% KPCĐ 1,574,324   CĐGD Huyện
  Cước phí điện thoại 622,695   Trung tâm kinh doanh VNPT
  Phần mềm website 3,000,000   Cty cổ phần phát triển nguồn mở VN
  Phần mềm QLTS 4,000,000   Cty cổ phần Misa
  Nước sạch 259,000   Trung tân kt-đt thủy lợi và nước sạch
  Nạp mực, thiết bị tin học 4,490,000 Nguyễn Văn Huấn
  Thay, sửa bếp ga 5,940,000   Cty TNHH MTV thương mại Trường Trường Sơn
  Tiền điện 938,560   Điện lực dầu tiếng
  TỒN 424,432,378    
  Nguồn 12 81,749,750    
  Lương kt,yt các khoản  trợ cấp 23,559,350   CB, GV, NV Trường
  BHXH, BHYT, BHTN 7,190,400   BHXH Huyện Dầu Tiếng
  Lót gạch sân trường, sửa điện 51,000,000   Cty TNHH Ngọc Toàn Thành
  2% KPCĐ 499,400   CĐGD Huyện
  TỒN 363,039,175    
  HỌC PHÍ 4,823,015    
  Lương, phụ cấp tháng 9 2,849,691   CB, GV, NV Trường
  BHXH, BHYT, BHTN 1,855,838   BHXH Huyện Dầu Tiếng
  2% KPCĐ 117,486   CĐGD Huyện
  TỒN 23,335,066    
  Thu Tổng Tiền Chi
Số tiền chi Nội dung chi
  Quỹ hội 18,150,000   3,670,000   Lễ hôi đến trường, trung thu
  Tiền ăn 62,590,000   62,838,799   Thực phẩm, sữa
  Vệ sinh phí 6,600,000   6,924,075 Ga, nước uống,
  Hỗ trợ ăn sáng 3,000,000   2.200 Chi theo gợi ý của PGD
 1. Công tác kiểm tra nội bộ:
Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra đột xuất được 4 lần, kiểm tra công tác vệ sinh lớp học vệ sinh bếp ăn, được 5 lần, kiểm tra lịch sinh hoạt và nề nếp giờ giấc được 7 lần
Đánh giá: Thực hiện tốt nề nếp giờ giấc lịch sinh hoạt, công tác vệ sinh của các lớp chưa chú trọng việc vệ sinh các vách tường và của kiếng, vị trí sắp xếp 1 sồ chổi quét nhà, ki hốt rác để chưa đảm bảo tính thẫm mỹ
Kiểm tra theo kế hoạch:
 • Công tác chuyên môn: Kiểm tra công tác học bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn
Đánh giá: có đầy đủ hồ sơ sổ sách và tài liệu học, ghi chép sạch đẹp đầy đủ tuy nhiên nội dung thảo luận nhóm chưa khai thác tốt hệ thống câu hổi thảo luận chưa tải hết nội dung trọng tâm của bài
 • Kiểm tra công tác kiễm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn
Đánh giá: Lưu mẫu thức ăn, quy trình nấu ăn, cách sơ chế, chế biến thức ăn. Qua kiểm tra đánh giá: thực hiện tốt quy trình sơ chế và chế biến thức ăn theo quy định bếp 1 chiều. Đảm bảo công tác lưu mẫu đúng quy định. Tuy nhiên sổ lưu mẫu cũng như sổ kiểm thực 3 bước cần ghi đầy đủ những thông tin trên mẫu của sổ, niêm phong lưu mẫu cần dán kĩ không bong tróc.
 • Kiểm tra hồ sơ và tập sách của trẻ
Đánh giá : Một số hồ sơ trẻ còn thiếu sổ tiêm chủng và sổ chích ngừa, tập của trẻ gấp mép rất nhiều giáo viên cần giáo dục trẻ biết cách lật mở sách biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, phối hợp với phụ huynh cập nhật sổ chích ngừa để ghi vào sổ theo dõi sức khỏe trẻ kịp thời
 • Kiểm tra tài chính bán trú: Thực hiện thu chi có đầy đủ chứng từ hóa đơn tuy nhiên cần điều chỉnh lại tiền ăn và tiền bán trú không để tồn âm quá nhiều
 • Nguyên nhân: ngày Cuối của tháng số trẻ không theo dự kiến do trời mưa trẻ đi ít hơn so với quy định, vệ sinh phí (ga) lấy bình lớn vì vậy việc ghi hóa đơn không theo dự tính 
5.  Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên
Phối hợp cùng nhà trường tổ chức thành công ngày Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 vào ngày 6/10/2017.
Tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
Thực hiện tiết kiệm điện, nước, tắt quạt, đèn khi không sử dụng
Tổ chức học giáo dục pháp luật với nội dung: tìm hiểu luật trưng cầu ý dân.
Tham mưu với chính quyền chuyên môn giải quyết các chế độ chính sách kịp thời cho CB-GV-NV. Đã tạo điều kiện thuận lợi để 2 CĐV có con nhỏ (dưới 18 tháng) có thời gian chăm sóc con: sáng đi trể hơn 30 phút và buổi trưa được về cho con bú.
Vận động CĐV tham gia ủng hộ lũ lụt miền trung nộp về ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Dầu Tiếng trước ngày 22/10 với số tiền 560.000 đồng.
Vận động CĐV tham gia thi tìm hiểu pháp luật online.  
Tổ chức tọa đàm ngày 20/10.
Duy trì nề nếp họp công đoàn. Thực hiện tốt quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ du lịch, sinh nhật.
Vận động CĐV thực hiện đúng nội quy, quy chế chuyên môn. Nhắc nhỡ công đoàn viên bố trí sắp xếp nhóm lớp phù hợp chủ đề, khoa học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
Đôn đốc, nhắc nhỡ CĐV thực hiện làm thêm đồ dùng đồ chơi và vệ sinh đồ chơi, vệ sinh nhóm lớp.
 1. Cơ sở vật chất:
Đơn vị đã thay mới và sữa hệ thống bếp ga, chống thấm chống dột cho các lớp, sửa toàn bộ hệ thống điện, lót gạch bên ngoài khu vực bếp ăn để đảm bảo vệ sinh cho khu vực nhà bếp (kinh phí sửa chữa mua sắm cụ thể số tiền đã công khai tài chính mục 3)
Vận động xã hội hóa giáo dục được 1 mái che phía trước lớp mầm trị giá 6.000.000đ, 2 quạt treo tường cho trẻ, 2 đầu múa lân và 1 số chậu kiểng nhỏ cho trẻ hoạt động vui chơi lao động
 1. Công tác lao động, vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng:
Phối hợp cùng công đoàn và đoàn thanh niên  tham gia lao động vệ sinh tạo môi trường “Xanh- sạch – đẹp” trong đơn vị, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng. Củng cố cải tạo vườn hoa công đoàn, vườn rau của bé
Vệ sinh trong ngoài nhóm lớp sạch sẻ, bố trí nhóm lớp dạng mở cho trẻ hoạt động, các lớp học được bố trí mới theo chủ đề giúp trẻ yêu trường lớp thích đến trường đến lớp
 1. Công tác khác:
Thực hiện tốt công tác được giáo thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, quy chế chuyên môn
 1. đánh giá chung:
Ưu điểm:
Thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra, cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết nội bộ có trách nhiệm cao trong công tác
Công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch và thỉnh thị báo cáo kịp thời
Công tác chuyên môn thực hiện tương đối tốt. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ đạt theo chỉ tiêu đề ra
Các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ
Hạn chế:
Công tác kiểm tra nội bộ còn một nội dung chưa theo kế hoạch
Chuyên môn cần đi sâu và tăng cường BDCM cho đội ngũ CBGVCD
Sắp xếp các khu vực để đồ dùng vệ sinh chưa khoa học
Biện pháp:
Sắp xếp thời gian kiểm tra theo kế hoạch tăng cường kiểm tra đột xuất
Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên nhân viên về công tác chăm sóc giáo dục trẻ
 1. Kiến nghị đề xuất:
Cần tăng cường kinh phí sữa chữa cho đơn vị
Nội dung báo cáo hàng tháng đề nghị PGD chuyển qua đầu tháng (5-7 tây hàng tháng) báo để thuận tiện hơn như kết quả báo tài chính, báo sức khỏe, chuyên cần bé ngoan và dựa vào họp hội đồng để báo cáo cho trọn tháng.
Trên đây là báo cóa hoạt động công tác tháng 10/2017 của trường mầm non Tuổi Thơ.

            
   Nơi nhận :    
     PGDĐT Huyện DT     
                                                                 HIỆU TRƯỞNG
     
Lưu:VT                                                                          


                                                                                                     Lê Thị Ánh Hồng

 
                                 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

 • Trường Mầm non Tuổi Thơ
  0274.246.6600
 • Phòng hiệu trưởng
  0274.625.7700

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay31
 • Tháng hiện tại10,249
 • Tổng lượt truy cập150,424
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây